தமிழ் வயிற்றுப்போக்கு யின் அர்த்தம்

வயிற்றுப்போக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அதிக அளவில் நீர்த் தன்மையோடு மலம் கழிதல்.