தமிழ் வயிற்றோட்டம் யின் அர்த்தம்

வயிற்றோட்டம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வயிற்றுப்போக்கு.