தமிழ் வர்க்க எண் யின் அர்த்தம்

வர்க்க எண்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    வர்க்கமூலம் கொண்டிருக்கும் எண்.