தமிழ் வரதட்சிணை யின் அர்த்தம்

வரதட்சிணை

பெயர்ச்சொல்