தமிழ் வரவேற்பு யின் அர்த்தம்

வரவேற்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘வரவேல்’ என்னும் வினையின் (முதல் மூன்று பொருளிலும் வழங்கும்) பெயர்ச்சொல்.