தமிழ் வரவேற்புரை யின் அர்த்தம்

வரவேற்புரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (விழாவுக்கு வந்துள்ளவரை) வரவேற்று நிகழ்த்தும் உரை.