தமிழ் வராகன் யின் அர்த்தம்

வராகன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முற்காலத்தில் வழக்கிலிருந்த, மூன்றரை ரூபாய் மதிப்புடைய தங்க நாணயம்.