தமிழ் வீராதிவீரன் யின் அர்த்தம்

வீராதிவீரன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வீரர்களுள் சிறந்த வீரன்.

    ‘பல நாடுகளை வென்று வீராதிவீரனாக இருந்தான்’