தமிழ் வரிவடிவம் யின் அர்த்தம்

வரிவடிவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மொழியில் உள்ள ஒலிகளை) எழுதுவதற்கான வடிவம்.