தமிழ் வருத்தக்காரன் யின் அர்த்தம்

வருத்தக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நோயாளி.

    ‘வீட்டில் இரண்டு வருத்தக்காரர்கள்’