தமிழ் வரைபலகை யின் அர்த்தம்

வரைபலகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வரைபடம் வரைவதற்காகப் பயன்படுத்தும் செவ்வக வடிவ மரப் பலகை.