தமிழ் வரைவிலக்கணம் யின் அர்த்தம்

வரைவிலக்கணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வரையறை.

    ‘கலைக்கு வரைவிலக்கணம் கூற முடியுமா?’