தமிழ் வறட்டு இருமல் யின் அர்த்தம்

வறட்டு இருமல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சளியின் காரணமாக இல்லாமல்) தொடர்ந்து உண்டாகும் இருமல்.