தமிழ் வறியோன் யின் அர்த்தம்

வறியோன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வறுமையில் இருப்பவன்; ஏழை.

    ‘வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் உதவுவோம்’