தமிழ் வலது யின் அர்த்தம்

வலது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் பெயரடையாக) ஒருவர் கிழக்குப் பக்கம் பார்த்து நிற்கும்போது அவர் உடலில் தெற்குத் திசையை நோக்கி இருக்கும் பக்கம்.

    ‘நேராகச் சென்று வலதுபுறம் திரும்பினால் கோயில் வரும்’
    ‘எனக்கு வலது பக்கமாக வந்து உட்கார்’
    ‘பக்கவாதத்தினால் அவருடைய வலது கால் செயலிழந்துவிட்டது’