தமிழ் வல்லம் யின் அர்த்தம்

வல்லம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு