தமிழ் வல்லுநர் யின் அர்த்தம்

வல்லுநர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிபுணர்.

    ‘உளவியல் வல்லுநர்’
    ‘சட்ட வல்லுநர்’
    ‘இசை வல்லுநர்கள்’