தமிழ் வல்லுறவு யின் அர்த்தம்

வல்லுறவு

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு வன்புணர்ச்சி.