தமிழ் வல்லெழுத்து யின் அர்த்தம்

வல்லெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வல்லினப் பிரிவில் உள்ள எழுத்து.