தமிழ் வலிமை யின் அர்த்தம்

வலிமை

பெயர்ச்சொல்-ஆன

 • 1

  (ஒரு விளைவு, மாற்றம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய) சக்தி; திறன்; பலம்.

  ‘அவன் வலிமையும் திறமையும் உள்ளவன்’
  ‘வலிமை மிக்க நாடுகளோடு நாம் பல துறைகளில் போட்டிபோட வேண்டியிருக்கிறது’
  ‘ராணுவ வலிமையைப் பெருக்குவது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும்’
  ‘திரைப்படம் ஒரு வலிமை மிகுந்த ஊடகமாகும்’
  ‘காலத்தை வென்று நிற்கும் வலிமை படைத்த இலக்கியம்’
  ‘எங்கள் கட்சியின் வலிமையை அவர் தவறாகக் கணித்துவிட்டார்’

 • 2

  உறுதி.

  ‘இந்தப் பற்பசை பற்களுக்குப் பளபளப்பும் வலிமையும் தரும்’
  ‘எனது மன வலிமையைச் சோதிப்பது போல் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது’