தமிழ் வலைபோட்டுத் தேடு யின் அர்த்தம்

வலைபோட்டுத் தேடு

வினைச்சொல்தேட, தேடி

  • 1

    ஓர் இடம்கூட விடாமல் தேடுதல்.

    ‘வீடு முழுவதும் வலைபோட்டுத் தேடியும் காணாமல்போன மோதிரம் கிடைக்கவில்லை’
    ‘காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்துக் கொலையாளியை வலைபோட்டுத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்’