தமிழ் வளர்சிதைமாற்றம் யின் அர்த்தம்

வளர்சிதைமாற்றம்

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    உண்ணும் உணவு சக்தியாக மாற உடலில் நிகழும் வேதியியல் செயல்பாடு.