தமிழ் வளர்ப்பு யின் அர்த்தம்

வளர்ப்பு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  வளர்க்கிற செயல் அல்லது விதம்.

  ‘கால்நடை வளர்ப்பு’
  ‘கோழி வளர்ப்பு’
  ‘வளர்ப்புச் சரி இல்லை. அதனால்தான் இப்படித் திரிகிறான்’

 • 2

  எடுத்து வளர்த்தல்/எடுத்து வளர்க்கப்படுதல்.

  ‘வளர்ப்புத் தாய்’
  ‘வளர்ப்பு மகன்’