தமிழ் வள்ளம் யின் அர்த்தம்

வள்ளம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சிறு தோணி.