தமிழ் வளி யின் அர்த்தம்

வளி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு காற்று.