தமிழ் வளிமம் யின் அர்த்தம்

வளிமம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    வாயுக்களைப் பொதுவாகக் குறிக்கும் சொல்.