தமிழ் வழக்குரைஞர் யின் அர்த்தம்

வழக்குரைஞர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு