தமிழ் வஸ்தாது யின் அர்த்தம்

வஸ்தாது

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மல்யுத்த வீரன்.

    ‘ஆள் பார்ப்பதற்கு வஸ்தாது மாதிரி இருப்பான்’