தமிழ் வஸ்திரம் யின் அர்த்தம்

வஸ்திரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஆடை.

    ‘சாமியாரின் காவி வஸ்திரம்’