தமிழ் வஸ்து யின் அர்த்தம்

வஸ்து

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பொருள்.

    ‘போதை வஸ்து’