தமிழ் வாக்காளர் யின் அர்த்தம்

வாக்காளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தேர்தலில்) வாக்களிக்கும் தகுதி உடையவர்.

    ‘வாக்காளர் பட்டியல்’