தமிழ் வாசகசாலை யின் அர்த்தம்

வாசகசாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    படிப்பகம்.

    ‘எங்கள் ஊர் வாசகசாலையில் எல்லா நாளிதழ்களும் படிக்கக் கிடைக்கும்’

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு நூலகம்.