தமிழ் வாசல்படி யின் அர்த்தம்

வாசல்படி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாசலில் அமைந்திருக்கும் படி.

    ‘வாசல்படிக்கும் கோலம் போடு’