தமிழ் வாடாமல்லி யின் அர்த்தம்

வாடாமல்லி

(வாடாமல்லிகை)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாடாத, வாசனை இல்லாத கரும் சிவப்பு நிறப் பூ.