தமிழ் வாணியன் யின் அர்த்தம்

வாணியன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எண்ணெய் வித்துகளைச் செக்கில் ஆட்டி எண்ணெய் எடுக்கும் தொழிலைச் செய்பவர்.