தமிழ் வாதனை யின் அர்த்தம்

வாதனை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு துன்பம்; தொல்லை.

    ‘ஏற்கெனவே எனக்கு இருக்கிற வாதனை போதாதா?’