தமிழ் வாதாம் மரம் யின் அர்த்தம்

வாதாம் மரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறிய பருப்பை உடைய கரும் சிவப்பு நிறப் பழத்தைத் தரும், அகன்ற இலைகளைக் கொண்ட மரம்.