தமிழ் வாதை யின் அர்த்தம்

வாதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு துன்பம்.

    ‘உடல் வாதையைவிட மன வேதனைதான் அதிகம்’