தமிழ் வான் யின் அர்த்தம்

வான்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வானம்.

    ‘வான் மேகம்’
    ‘நீல வானில் நிலவு’
    உரு வழக்கு ‘திரை வானில் ஒரு புதிய நட்சத்திரம்’