தமிழ் வானியற்பியல் யின் அர்த்தம்

வானியற்பியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விண்வெளியில் உள்ள நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி இயற்பியல் அடிப்படையில் ஆராயும் அறிவியல் துறை.