தமிழ் வாப்பா யின் அர்த்தம்

வாப்பா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தமிழ் பேசும் இஸ்லாமியர் வழக்கில்) அப்பா.