தமிழ் வாய்வு யின் அர்த்தம்

வாய்வு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: வாயு