தமிழ் வாராந்தரி யின் அர்த்தம்

வாராந்தரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வாரப் பத்திரிகை.