தமிழ் வாராவதி யின் அர்த்தம்

வாராவதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் நீர் செல்லும் வழியில் அமைக்கும்) சிறிய பாலம்.