தமிழ் வாருகோல் யின் அர்த்தம்

வாருகோல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு துடைப்பம்.