தமிழ் வாலை யின் அர்த்தம்

வாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சாராயம் முதலிய) திரவம் வடிக்கும் பாண்டம்.