தமிழ் வாலைக்குமரி யின் அர்த்தம்

வாலைக்குமரி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இளம் பெண்.