தமிழ் வாலை வடிநீர் யின் அர்த்தம்

வாலை வடிநீர்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட நீர்.