தமிழ் வாழ்க்கைத்துணைவன் யின் அர்த்தம்

வாழ்க்கைத்துணைவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கணவன்.