தமிழ் வாவி யின் அர்த்தம்

வாவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு நீர்நிலை; குளம்.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உப்பங்கழி.